google
Exp: 10 Years

Acharya Banti Vedic

0.1k mins 81 mins

Hindi, Punjabi, Sanskrit

Vedic Astrology, Lal Kitab, KP Astrology, Prashna Kundli, Vastu, Numerology

Exp: 10 Years

“My name is aacharya banti and my astrology experience 10 year and education shashtri and aacharya”


About me

My name aachary banti and my education shashtri and aachary shree sampurnanad vishw vidhyal and my astrology experience 10 year and my hobby study and singing
Reviews

4.8

4 Total


gautam

14 Nov, 2023


TQ sir

mukeshvari Thakur

21 Nov, 2023


Bahut Acha

Vaibhav

24 Nov, 2023


Rajni Arora

26 Nov, 2023


Leave a Reply

Let's Connect