google
Exp: 10 Years

Acharya Banti Vedic

0.6k mins 231 mins

Hindi, Punjabi, Sanskrit

Vedic Astrology, Lal Kitab, KP Astrology, Prashna Kundli, Vastu, Numerology

Exp: 10 Years

“My name is aacharya banti and my astrology experience 10 year and education shashtri and aacharya”


About me

My name aachary banti and my education shashtri and aachary shree sampurnanad vishw vidhyal and my astrology experience 10 year and my hobby study and singing
Reviews

4.9

14 Total


gautam

14 Nov, 2023


TQ sir

mukeshvari Thakur

21 Nov, 2023


Bahut Acha

Vaibhav

24 Nov, 2023


Rajni Arora

26 Nov, 2023


nice talk thank you

vrundali

09 Dec, 2023


Sanika Kulkarni

19 Dec, 2023


puja

20 Dec, 2023


Deepak Srivastava

19 Jan, 2024


syed Aahil

12 Feb, 2024


shalini Verma

01 Mar, 2024


Poonam

02 Mar, 2024


Taruna Thakur

03 Mar, 2024


Dhruvi Patel

10 Apr, 2024


Meenal Bhatnagar

07 May, 2024


Leave a Reply

Let's Connect